VARNOST IN ZDRAVJE

V interesu delodajalca je, da ob čim večjem delovnem učinku, ohrani zdravje delovnega človeka. Zavedati se moramo, da vsako delo predstavlja neko vrsto tveganja, ki ga z izvajanjem preventivnih ukrepov zmanjšamo na sprejemljivo raven.

Zmanjšane učinkovitosti delovanja podjetja zaradi nezgod pri delu se pogosto zavedamo šele tedaj, ko je prepozno. Najhujša posledica nezgode pri delu je seveda poškodba zaposlenega, ki posledično zmanjša delovno efektivnost celotnega tima.

Nezgoda pri delu je že sama po sebi zelo nesrečen dogodek, ki pa lahko povzroči še večje težave, če področja varnosti in zdravja pri delu nimamo urejenega. Velikokrat se je že pripetilo, da se je zaradi zanemarjanja na tem področju, delodajalec znašel pred nepremostljivo finančno oviro. Odškodninski zahtevki za neupoštevanje osnovnih načel zdravja in varnosti pri delu so vrtoglavo visoki, polega tega pa tudi ZZZS v primerih nezgod pri delu, pri katerih je bila ugotovljena krivda ali sokrivda delodajalca, od njega zahteva povračilo nastalih stroškov.

Storitve, ki vam jih uredimo:

Bi radi zagotovili varno delovno okolje za vaše zaposlene in ne veste kako bi se problema lotili? Mi poskrbimo za celovito rešitev problema.