EKSPLOZIJSKA VARNOST, ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI