POŽARNA VARNOST

Večina požarov nastane zaradi kršitev osnovnih pravil požarne varnosti. Premalo truda vlagamo v preprečevanje požarov in v izobraževanje, kako ob požaru ravnati, kar ima za posledico večjo požarno škodo in na žalost tudi žrtve. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Naj vaše delo ne izgine v plamenih…

Varstvo pred požarom v Sloveniji ureja Zakon o varstvu pred požarom in na njegovi osnovi sprejeti pravilniki. Cilji zakonodaje so varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Z ureditvijo področja požarne varnosti v skladu z zahtevami zakonodaje, zmanjšamo možnost nastanka požara in njegovih posledic na najmanjšo možno mero.

Področja, ki vam jih uredimo:

Bi radi zagotovili varno delovno okolje za vaše zaposlene in ne veste kako bi se problema lotili?

Mi poskrbimo za celovito rešitev problema.